Zhengyuan (Daniel)  Xu

 

Professor, Dept. of Electrical Engineering

University of California, Riverside

900 University Ave, Riverside, CA 92521
Office: Room 425 EBU2
Voice/Fax: (951) 827-2986/2425

Email: dxu@ee.ucr.edu

 

 
 
UCR-Xu-1.jpg Zhengyuan Xu dxu@ee.ucr.edu